VerhuizenShopInformatieGemeentesMijn Verhuisvriend
Voorlichting gemeenteInformatie voor burgers
Rol van gemeente
Invoering BAG
Woonplaatswijziging
Straatnaamwijziging
Uitvoering naamswijziging
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gemeente
Compensatieregeling

Woonplaatswijziging

Gemeentes die een woonplaatswijzigingen willen doorvoeren moeten zich houden aan het kaderconvenant inzake postcodes. Dit convenant is gesloten tussen de minister van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het voormalige Koninklijke TGP Post (Nu TNT Post). Onderstaand schema geeft de te volgen route weer bij een woonplaatswijziging of een gecompliceerde hernummering. (Bron: VROM).

Dergelijke wijzigingen vragen van de gemeente meer betrokkenheid bij de uitvoering dan bij een straatnaamwijziging. Bij uitvoering naamswijziging staan de belangrijkste richtlijnen die een gemeente kan volgen om dit in goede banen te leiden.

Woonplaatswijziging

Nadat TNT de postcodes in haar systeem heeft verwerkt beginnen ook de commerciƫle activiteiten van het geprivatiseerde postbedrijf. Postcodebestanden en -systemen worden door TNT als commercieel winstgevend product aan bedrijven verkocht.

Bedrijven die gebruik maken van deze bestanden krijgen vaak eens per kwartaal een update van de nieuwe postcodes. Deze update wordt bij de bedrijven ingelezen zodat de nieuwe postcodes herkend worden. Wanneer de woonplaatswijziging per de eerste van een kwartaal ingaat kunnen diverse grote bedrijven de adreswijziging dus nog niet verwerken.

Het is aan te raden om een ingangsdatum te kiezen die ligt in de tweede maand van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de nieuwe postcodes zijn afgegeven door TNT Post. Zie uitvoering naamswijziging en tips voor gemeente voor meer informatie.